Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Cidade Novas Pleno Extraordinario: 14 de outubro de 2021
Pleno Extraordinario: 14 de outubro de 2021 PDF Imprimir Correo-e
Xoves, 14 Outubro 2021 12:12

Pleno O Salón de Plenos do Concello de Verín acolleu esta mañá unha sesión extraordinaria na que se abordaron os seguintes puntos:


1.  APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DE DATA 09/09/2021

2. Expediente 3007/2021. Peche e Liquidación do Orzamento. CONTA XERAL 2.020 3. Expediente 3474/2021. Modificación de Créditos.  MODIFICACION DE CREDITOS

3. ORZAMENTO 2021, NUM. 9/2.021, REDUCCIÓN DE INVERSIONES IMPORTE 226.182,06 EUROS, DEBIDO A LIQUIDACION 2.020 CON REMANENTE DE TESORERIA NEGATIVO.

4.  Expediente 3553/2021. Modificación de Créditos.MODIFICACION CREDITOS ORZAMENTO 2021 NUM. 10, E EXPEDIENTE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITO 1/2021, SUPLEMENTOS DE CREDITO CON CARGO A REMANENTE LIQUIDO TESORERIA 2020, REGULARIZAR SALDO 413, IMPORTE 119.102,01 EUROS.

Tras aprobar por unanimidade a acta da anterior sesión ordinaria, o presidente, Gerardo Seoane, someteu a votación  o peche e liquidación da conta xeral orzamento 2020, quedando aprobado este punto por 12 votos (7 PSdG-PSOE e 5 BNG) a favor e 4 votos en contra do Partido Popular.

Por outra banda, o pleno tamén aprobou, por 12 votos (7 PSdG-PSOE e 5 BNG) a favor e 4 votos en contra do Partido Popular, o expediente de redución de gastos do orzamento vixente mediante baixas por anulación para financiar o remanente de tesouraría negativo que resulta da liquidación do Orzamento do exercicio 2020, por importe de 527.331,23 euros, de acordo co seguinte detalle, entendo  que  estas  baixas  non  afectan  o  funcionamento  normal  dos  servizos  que  presta  a Corporación, xa que se trata de inversión e non de gasto corrente:

Cifras

A diferencia que resta por compensar do total do remanente de tesoureira negativo do ano 2.020, e que ascende a  301.149,17 Euros, será tida en conta na elaboración do orzamento do ano 2022, para aprobalo con este superávit inicial, dado que se estima que non é posible neste ano 2021 máis redución de gastos, sen que afecte o funcionamento normal dos servizos nin a inversións necesarias neste orzamento.

Por último, acordouse na sesión, por 12 votos (7 PSdG-PSOE e 5 BNG) a favor e 4 votos en contra do Partido Popular, aprobouse o recoñecemento  extraxudicial  de créditos,  num. 1/2021,  por importe de 119.102,01 euros -das facturas detalladas no mesmo- do ano 2020, así como levantar o reparo de intervención para todas estas facturas.

 
EBC

Logo FEADER

Centro de Dia

Guía da Comarca de Verín


Solicitude de Participación

CoronaVirus
Buzón do Cidadán

IOP Definitivo

PEID Definitivo

PEID Caldeliñas

Plan Xeral de Ordenación Urbana


Sede electrónica


A un click


Biblioteca Municipal
Visor Sixpac?>