Imprimir

Voltar

Tarxeta de Identificación de Estranxeiros

A Tarxeta de Identificación de Estranxeiros é o documento de identificación persoal do estranxeiro como o é o DNI para os españois. Acreditará que o estranxeiro atópase en situación de residencia legal en España por un período superior a tres meses.

Na Tarxeta de Identificación de Estranxeiros figurará o número de identificación de estranxeiro - NIE, datos persoais, foto do titular, pegada dactilar, vixencia e motivos de otorgamento.

Como facelo

Presencialmente

1. Deberá presentar a solicitude e documentación requirida persoalmente na Oficina de Estranxeiros ou na Comisaría de Policía do lugar onde fixe o seu domicilio e realizar o pago das taxas fiscais.

2. Para obter a tarxeta de identificación de estranxeiros necesita estar de forma legal en España, é dicir, ter unha autorización de residencia ou autorización de residencia e traballo, autorizacións de estudos e investigación, renovacións das autorizacións ou outras circunstancias que lle habiliten para a súa regularización en territorio español. A partir da concesión da autorización disporá dun mes para obtela.

Documentación requirida

  • Solicitude Tarxeta de Identidade de Estranxeiro Na segunda folla especifícase a documentación a achegar xunto coa solicitude segundo sexa o caso de solicitude inicial, renovación, roubo, perda, modificación da situación ou cambio de datos da tarxeta.

Observacións

A vixencia do cartón de Identificación de Estranxeiros será a mesma que a autorización de residencia concedida.

Trámites relacionados