Concello de Verín

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Ofic. Virtual Servizos Sociais
Servizos Sociais
PDF Imprimir Correo-e

Voltar

Solicitude de Informe de Vivenda para Reagrupación Familiar

Informe emitido pola Administración Local do lugar de residencia da persoa estranxeira que reside legalmente no pais e que quere traer aos seus familiares, cónxugue, descendentes menores de idade, e ascendentes.

No informe tense que facer referencia aos seguintes extremos: Título que habilite para a ocupación da vivenda, número de habitacións, uso ao que se destina cada unha das dependencias da vivenda, número de persoas que a habitan e condicións de habitabilidade e equipamiento.

A quen está dirixido

Pode reagrupar e polo tanto solicitar o informe de vivenda:

A persoa estranxeira non comunitaria que resida legalmente en España durante un ano e que teña autorización para residir polo menos por outro ano.

Que teña medios de subsistencia suficientes para atender as necesidades da súa familia unha vez reagrupada.

No caso de reagrupación de ascendentes requírese, que polo menos durante o último ano de residencia en España, transferíranse fondos de forma regular e en cantidade suficiente como para presumir unha
dependencia económica.

No caso de reagrupación de menores Autorización do outro proxenitor para que o menor resida en España.

Como facelo

Por Internet

Pode solicitar a cita a través do correo electrónico Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo da Oficina Municipal de Atención e Información ao Inmigrante para manter unha entrevista co/a técnico/a correspondente.

Presencialmente

Solicitude de cita na Oficina Municipal de Información ao Inmigrante para manter unha entrevista co/a técnico/a correspondente.

Por teléfono

Solicitude cita: 988.41.47.76

Documentación requirida

 • Documento que acredite a ocupación da vivenda
  Título que habilite para a ocupación da vivienda (contrato de aluguer, escritura de compraventa, declaración xurada de cesión, etc)
 • Autorización de Residencia e Traballo
  Con unha vixencia mínima dun ano.

Observacións

No prazo máximo de 15 días dende a solicitude, a Administración deberá emitir o informe e notificalo ao interesado e, simultáneamente e por medios telemáticos cando fose posible, á autoridade competente para resolver a autorización de reagrupación familiar.

Subsidiariamente, a persoa extranxeira reagrupante podrá xustificar o requisito de disponibilidade de vivenda suficiente, presentando acta notarial mixta de presenza e manifestacións, no caso de que a Corporación Local non proceda a emitir o informe de vivenda no prazo indicado, o que será acreditado coa copia da solicitude realizada.

Preguntas Frecuentes:

Requisitos xerais para a reagrupación familiar.

Requisitos da vivenda.

Cómo legalizar os documentos do país de orixe.

Familiares reagrupables.

Oficinas

 • Oficina Municipal de Atención e Información a Inmigrantes e Emigrantes Retornados
 • Avda. de Portugal (Casa da Xuventude)
  Teléfono: 988 41 14 76
  Fax: 988 41.22.59
  Email: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

  Horario:

  De 9:30 a 14 horas de luns a xoves.

  De 16:00 a 18:00 Martes e Xoves.

Lexislación relacionada

 • Lei de Estranxería Lei Orgánica 4/2000 do 11 de xaneiro, sobre dereitos e libertades dos estranxeiros en España e súa integración social. Lei Orgánica 4/2000 do 11 de xaneiro, sobre dereitos e libertades dos estranxeiros en España e súa integración social.
 • Regulamento de Estranxería Real Decreto 2393/2004 do 30 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de execución da LO 4/2000.. Real Decreto 2393/2004 do 30 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de execución da LO 4/2000.
 • Directiva Europea: Dereito á Reagrupación Familiar Directiva 2003/86/ce, do 22 de setembro do 2003, do Consello: Dereito á Reagrupación Familiar.. Directiva 2003/86/ce, do 22 de setembro do 2003, do Consello: Dereito á Reagrupación Familiar.


 
PDF Imprimir Correo-e

Voltar

Solicitude de Información Xurídica en Materia de Estranxería

Mediante esta solicitude poderá recibir información sobre dereito de estranxería relacionada con trámites tales como:

- Regularización en xeral (autorización de residencia, residencia e traballo, autorización de residencia por circunstancias excepcionais, etc)

- Renovación de autorizacións de residencia e de residencia e traballo.

- Visados.

- Tarxeta de estudante e traballo dos estudantes estranxeiros.

- Asistencia sanitaria dos estranxeiros en situación regular e irregular.

- Nacionalidade: Adquisición de nacionalidade española, pérdida e recuperación, dobre nacionalidade.

- Legalización de documentos estranxeiros.

- Homologación de títulos estranxeiros e convalidación do permiso de conducir.

- Réximen comunitario.

- Infraccións e Sancións: Procedemento de expulsión, devolución, etc

- Asistencia xurídica gratuíta.

- Información legal familiar.

- Prórroga de estancia e autorizacións de regreso.

- Calquera outra cuestión que se poida suscitar en torno a esta materia

A quen está dirixido

Estranxeiros/as empadroados/as no Concello de Verín.

Como facelo

Por Internet

Pode solicitar a cita a través do correo electrónico Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo da Oficina Municipal de Atención e Información ao Inmigrante para manter unha entrevista co/a avogado/a da Oficina.

Presencialmente

Solicitude de cita á Oficina Municipal de Atención e Información ao Inmigrante para manter unha entrevista co/a avogado/a da Oficina.

Por teléfono

Solicitude cita: 988.41.47.76

Oficinas

 • Oficina Municipal de Atención e Información a Inmigrantes e Emigrantes Retornados
 • Avda. de Portugal (Casa da Xuventude)
  Teléfono: 988 41 14 76
  Fax: 988.41.22.59
  Email: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

  Horario:

  De 9:30 a 14 horas de luns a xoves.

  De 16:00 a 18:00 Martes e Xoves.

  Avogada. Venres de 16:00 a 20:00 
PDF Imprimir Correo-e

Voltar

Informe de Inserción Social dun Estranxeiro (Arraigo Social)

Informe emitido polo Concello, imprescindíbel por lei, como parte da documentación necesaria para regularizar a estancia en España das persoas estranxeiras.

Neste informe débese facer constar o tempo de permanencia da persoa estranxeira en España e concretamente en Verín, os medios de vida cos que conta, o seu coñecemento das linguas que se utilicen na seu contorno (galego e español), o seu coñecemento e inserción nas redes sociais da seu contorno, os programas de inserción sociolaboral en que participe e calquera outro extremo que determine o seu grado de arraigo no municipio.

A persoa estranxeira deberá acreditar documentalmente todos os datos anteriores e en base a eles emitirase o Informe cunha Valoración favorable ou desfavorable sobre o seu grado de inserción.

A quen está dirixido

Estranxeiros que cumpran os seguintes requisitos:

- Residencia continuada en España de polo menos 3 anos demostrables.

- Oferta de emprego cunha duración mínima de 1 ano e con xornada laboral de 40 horas semanais ou acreditación de medios de vida.

- Carecer de antecedentes penais tanto en España como no país de orixe.

Como facelo

Por Internet

Pode solicitar a cita previa a través do correo electrónico Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo da Oficina Municipal de Atención e Información ao Inmigrante para manter unha entrevista co/a técnico/a correspondente.

Presencialmente

Solicitude de cita na Oficina Municipal de Atención e Información ao Inmigrante e Emigrante Retornado para manter unha entrevista co/a técnico/a correspondente.

Por teléfono

Solicitude cita: 988.41.47.76

Observacións

Preguntas Frecuentes:

Requisitos necesarios para regularizarse por arraigo

Documentos que se poden presentar para probar a inserción social

Condicións ou requisitos da oferta de emprego

Cómo e onde legalizar e no seu caso traducir o certificado de penais do seu país.

Oficinas

 • Oficina Municipal de Atención e Información a Inmigrantes
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
O horario de atención ao público é:
Mañás: De luns a xoves, de 09:30 a 14:00.
tardes : Martes e Xoves de 16:00 a 18:00

Lexislación relacionada

 • Lei de Estranxería Lei Orgánica 4/2000 do 11 de xaneiro, sobre dereitos e libertades dos estranxeiros en España e súa integración social. Lei Orgánica 4/2000 do 11 de xaneiro, sobre dereitos e libertades dos estranxeiros en España e súa integración social
 • Regulamento de Estranxería Real Decreto 2393/2004 do 30 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de execución da LO 4/2000.. Real Decreto 2393/2004 do 30 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de execución da LO 4/2000

Trámites relacionados


 
Plan Xitano: Vivenda PDF Imprimir Correo-e

PROXECTO DE VIVENDA E ALOXAMENTO


OBXECTIVOS

 • Mellorar as condicións das viviendas desta poboación
 • Campañas de información sobre axudas para vivenda
 • Apoiar á poboación na procura de vivienda
 • Actuacións de acompañamento, seguimento e educación social

ACTIVIDADES

 • Información, asesoramento e xestión de axudas para aluguer ou adquisición de vivienda
 • Actuacións de acompañamento, seguimento e educación social para as familias

TRAMITES

 • Solicitude da Renda de Emancipación
 • Solicitude para a incorporación nas Bolsas de Aluguer

BENEFICIARIOS

Todas aquelas familias cuxos ingresos económicos non lles permitan mellorar as suas vivendas, ou non teñan recursos suficientes para poder alugar.

TEMPORALIDADE

   Prevése como duración de este proxecto todo o ano.
 
Plan Xitano: Acción Social PDF Imprimir Correo-e

PROXECTO DE SERVIZOS SOCIAIS E ACCION SOCIAL


OBXECTIVOS

 • Conseguir que a poboación coñeza os servizos  e as prestacións
 • Seguir a evolución das persoas que acoden a este servizo
 • Mellora da eficacia e coordenación dos recursos sociais que inciden na comunidade xitana
 • Crear un servizo de educación familiar para axudar a aquellas unidades de convivencia que teñan problemas no coidado dos menores, hixiene, etc.

ACTIVIDADES

 • Difusión de servizos e prestacións sociais
 • Tramitación de axudas e prestacións
 • Seguimento das persoas que se encontren nalguna destas situacións
 • Incorporar ás familias ao programa de educación familiar

TRAMITES

 • Solicitude da Renda de Integracion Social de Galicia
 • Solicitude de axudas de Emerxencia Social da Xunta
 • Solicitude de axudas para a Integración do Menor
 • Solicitudes de Pensións non Contributivas
 • Solicitude de Axudas de Emerxencia Muncipal

BENEFICIARIOS

Toda a poboación de etnia xitana residente no Concello de Verín

TEMPORALIDADE

Estas actividades levaránse a cabo durante todo o ano.
 
<< Inicio < Anterior 11 12 13 14 Seguinte > Final >>

Páxina 13 de 14
Casa da Xuventude de Verín
Avda. de Portugal, 11 bis
Horario:
de Luns a Venres
de 9:00 a 14:00
Tlno.
988.41.47.76
Liñas de Móbil
608.52.01.97
608.52.01.98
Fax
988.41.22.59?>