Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Cidade Novas Pleno ordinario
Pleno ordinario PDF Imprimir Correo-e
Martes, 09 Setembro 2008 07:58
O Salón de Plenos do Concello de Verín acolleu esta tarde unha sesión ordinaria na que se abordaron os seguintes puntos:
1. -  Aprobación, se procede, do borrador da acta de sesión ordinaria de data 14.7.2008 (Acta nº 10/2008).
2.  -  Posta á disposición da Consellería de Innovación e Industria do espazo no Polígono Industrial de Pazos para a instalación de equipamento da rede de telecomunicación sen fíos.
3.  -  Posta á disposición da Delegación Provincial de Ourense da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible dos terreos e auga necesarios para a execución do proxecto de melloras das infraestruturas hidráulicas da rúa Espido.
4.  -   Posta á disposición da Consellería de Medio Rural de todos os terreos necesarios para realizar as obras incluídas no plan de melloras das infraestruturas viarias na D.O. Monterrei.
5.  - Dar conta dos decretos ditados pola alcaldía e polas distintas concellarías delegadas, en materia de administración local, dende o día 11.7.2008 até 03.9.2008, ambas as dúas datas incluidas.
6.  - Informacións e outros asuntos da Presidencia.
7.  - Rogos e preguntas.

Na pleno aprobáronse por unanimidade os catro primeiros puntos. No segundo acordouse pór á disposición da Consellería de Innovación e Industria un espazo no Polígono Industrial de Pazos para a instalación do equipamento de redes de telecomunicación sen fíos de acceso a internet de banda larga en polígonos industriais ou parques empresariais, no marco do Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información (PEGSI 2007-2010).  

Mentres que no terceiro decidiuse a posta á disposición da Consellería de Medio Rural de todos os terreos necesarios para a execución das obras do “Plan de Melloras das infraestruturas viarias na Denominación de Orixe Monterrei”, así como os correspondentes permisos e autorización necesarios para levalas adiante. As obras de pavimentación e arranxo de camiños en zonas de producción vitivinícola, executadas por devandita consellería, realizaránse en: Ábedes (dous no pobo e Verín-Ábedes), Pazos (paraxe As Tapias e camiño N-525-Atalia), Queizás (camiños Quintas, Barrios e Cagonas), A Rasela (Regueiro Novo e outro no pobo) e Tintores; por un importe de 361.834,16 €.

Ademais, acordouse pór á disposición da Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible os terreos e auga necesarios para a execución do proxecto de melloras das infraestruturas hidráulicas da rúa Espido -realización de obras de abastecemento, saneamento, pavimentación e colocación de beirarrúas, por un custo que ascende a un total de 232.000 euros-.

Nesta sesión plenaria presentáronse as seguintes mocións:
- Oposición do municipio de Verín ao cultivo ao aire libre comercial ou experimental de millo transxénico e doutras plantas xenéticamente modificadas e aos alimentos transxénicos; así como garantizar que nos establecementos dependentes do Concello no se expenderán ou servirán comidas e bebidas que conteñan entre os seus ingredientes OMX (Organismos modificados xenéticamente). Esta moción presentada polo Partido Popular, e trasladada dende a Plataforma Anti-transxénicos de Galicia, foi aprobada polos votos a favor do PP (en contra a oposición) na súa ratificación de urxencia, e na votación tamén se aprobou cos votos do grupo de goberno (neste caso abstención dos restantes grupos políticos).

- Adopción de medidas urxentes de aforro e de desenvolvemento económico. Devandita moción, presentada polo PSdeG-PSOE, foi rexeitada na súa ratificación de urxencia cos votos en contra do PP, ante a imposibilidade de avaliar todas as medidas, de forma individual e específica, no transcurso da sesión.

- Reducción do salario percibido pola tenente de alcalde, María del Carmen Pardo López. Nesta ocasión, a moción presentada por ADEI-O, foi rexeitada a súa ratificación de urxencia con nove votos en contra do PP, xa que segundo o alcalde, Juan Manuel Jiménez Morán, é “unha moción reiterativa, demagóxica e sen bases sólidas, na que este concelleiro manifesta unha obsesión desmedida co soldo da teniente de alcalde”.

- Creación dunha comisión especial de seguimento da creación do novo Polígono de Tamagos, por parte de ADEI-O. A moción foi rexeitada na súa ratificación de urxencia con votos en contra do grupo de goberno, porque segundo indica o rexedor “o que debe facer a Administración Local é apurar os trámites para que comece a construcción do polígono, xa que da promoción do solo encárgase Xestur”.

No apartado de rogos e preguntas interviñeron todos os portavoces dos grupos políticos.
 
EBC

Logo FEADER

Centro de Dia

Guía da Comarca de Verín


Solicitude de Participación

CoronaVirus
Buzón do Cidadán

IOP Definitivo

PMPCI

PEID PREGUIZA

PEID Caldeliñas

Plan Xeral de Ordenación Urbana


Sede electrónica


A un click


Biblioteca Municipal
Visor Sixpac?>