Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Concello Orzamento
Orzamento 2012 PDF Imprimir Correo-e

ORZAMENTO 2012


INGRESOS

Capítulo 1
Impostos directos
3.032.480,00 €
Capítulo 2
Impostos indirectos
63.200,00 €
Capítulo 3
Taxas e outros ingresos
1.756.093,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
3.039.030,35 €
Capítulo 5
Ingresos patrimoniais
22.640,00 €
Capítulo 6
Alleamento de investimentos reais
0,00 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
140.118,27 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
416.406,23 €
TOTAL INGRESOS
8.290.107,81 €


GASTOS:

Capítulo 1
Gastos de persoal
3.221.452,35 €
Capítulo 2
Gastos en bens correntes e servizos
2.677.701,12 €
Capítulo 3
Gastos financeiros
141.940,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
850.893,75 €
Capítulo 6
Investimentos reais
674.906,21 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
6.000,00 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
618.214,38 €
TOTAL GASTOS
8.290.107,812.320.880,31 €
 

?>