Plan Xitano: Vivenda Imprimir

PROXECTO DE VIVENDA E ALOXAMENTO


OBXECTIVOS

  • Mellorar as condicións das viviendas desta poboación
  • Campañas de información sobre axudas para vivenda
  • Apoiar á poboación na procura de vivienda
  • Actuacións de acompañamento, seguimento e educación social

ACTIVIDADES

  • Información, asesoramento e xestión de axudas para aluguer ou adquisición de vivienda
  • Actuacións de acompañamento, seguimento e educación social para as familias

TRAMITES

  • Solicitude da Renda de Emancipación
  • Solicitude para a incorporación nas Bolsas de Aluguer

BENEFICIARIOS

Todas aquelas familias cuxos ingresos económicos non lles permitan mellorar as suas vivendas, ou non teñan recursos suficientes para poder alugar.

TEMPORALIDADE

   Prevése como duración de este proxecto todo o ano.