Plan Xitano: Asociacionismo Imprimir

PROXECTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


OBXECTIVOS:

  • Promover que o colectivo xitano se transforme en suxeito activo, facéndose partícipe e responsable do seu propio desenvolvimento.
  • Apoiar e asesorar ás asociacións deste colectivo existentes no Concello.
  • Coordinar os  recursos existentes na comunidade, tanto dende a iniciativa pública como dende a privada.
  • Realizar accións de sensibilización que fomenten a integración

ACTIVIDADES:

  • Apoiar ás asociacións xitanas existentes no Concello no trámite de todas aquelas axudas e/ou subvencións para entidades sen ánimo de lucro.
  • Continuar participando na Federación Galega de Asociacións Xitanas para impulsar o crecemento e recoñecemento das asociacións da zona.
  • Divulgación da Cultura Xitana a través de charlas e coloquios entre os profesionais que traballan con esta población.
  • Participación en eventos culturais do Concello para darse a coñocer e, por outro lado, que coñezan a cultura e as tradicións da nosa comunidade.

BENEFICIARIOS:

Toda a poboación xitana asentada na zona, sobre todo, aqueles que xa son socios de alguna das asociacións existentes na actualidade: LOS LACHOS e CHAVORRÍ

TEMPORALIDAD:

    Estas actividades terán como duración un ano.