Plan Xitano: Escolarización Imprimir

PROXECTO DE APOIO A ESCOLARIZACIÓN OBXECTIVOS:

  • Paliar o retraso escolar que levan os nenos xitanos debido o absentismo escolar
  • Fomentar dende idades temperás o interese polas tafeas escolares
  • Fomentar hábitos de traballo
  • Involucrar á familia na escola
  • Mellorar o traballo interdisciplinar
  • Reforzo ás alumnas xitanas para evitar o abandono prematuro da E.S.O.

 

ACTIVIDADES:

  • Clases de apoio para os menores que presenten un retraso escolar.
  • Clases de “preescolar” para aqueless nenos que todavía no estén, debido á idade, na enseñanza obligatoria.

 

  • Comité de Seguimento Escolar: continuar co mesmo para tener un maior contacto cos centros escolares e as necesidades que presentas os nenos en estos, ademais de conseguir una maior comunicación interdisciplinar.
  • Tutoría Extraescolar: para dar apoio ós pais e os nenos dunha forma más directa con todo o relacionado co mundo escolar (formalización de matrículas, becas, etc.).

 

BENEFICIARIOS:

Todos os nenos e nenas xitanos e as familias con fillos en idade escolar ou preescolar.

TEMPORALIDADE:

Este proxecto terá como duración un ano.