Educación Familiar Imprimir

OBXETIVO

Intervención social individualizada con carácter integral en núcleos familiares que se atopen en situación de dificultade social ou riesgo.
A intervención conta tanto con actuacions socioeducativas e asistenciales, coma de inserción sociolaboral.


FINALIDADE

A finalidade das actuacions socioeducativas e a de capacitar os adultos con roles parentales para desenvolverse adecuadamente no autocuidado, cuidado e educación dos seus fillos e a atención, organización e mantemento do fogar.


AREAS DE ACTUACIÓN

 • Intervención personalizada con familias con diferentes necesidades, especialmente ás que se atopen nunha situación social mais complexa.
 1. Na educación para a saúde.
 2. Na organización e economía familiar.
 3. Na organización do tempo e tarefas.
 4. Nas relacións convivenciais
 • Intervención educativa na comunidade e inserción social dos membros da familia en contextos de aprendizaje.
 • Actividades socioeducativas.
 • Prevención do absentismo escolar, vigilancia do cumprimento da escolaridade obligatoria.
 • Promoción do acceso as familias ás redes e recursos comunitarios.
 • Protección da infancia e adolescencia.
 • Mediación familiar