Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Cidade Novas Plan de Hostalería Segura
Plan de Hostalería Segura PDF Imprimir Correo-e
Sábado, 27 Febreiro 2021 20:04

O Goberno galego publicou este xoves no Diario Oficial de Galicia o Plan de reapertura para unha hosteleria segura na comunidade autónoma de Galicia.

O Plan de hostalaría segura terá a consideración de Plan sanitario para os efectos do previsto no artigo 80 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, polo que as entidades locais, participarán na súa aplicación e cumprimento mediante o exercicio das súas competencias de control sanitario establecidas na lei.
Resumo do Plan:

APERTURA DO LOCAL

Para a apertura do local establécese como obrigatorio o dispor, nun lugar visible do acceso ao local, preferentemente na porta do mesmo, toda a información sobre o aforo segundo o modelo obtido para a súa impresión na páxina: https://coronavirus.sergas.gal/ no formato e tamaño establecidos pola Xunta de Galicia. Será responsabilidade do empresario manter a información actualizada cada vez que se produza un cambio no nivel de restricións aplicables ao local, tanto no aforo interior como no exterior.

Tendo en conta a situación actual e dende a perspectiva sanitaria e de control da transmisión do virus SARS-Cov 2, cada establecemento deberá facer unha declaración responsable do aforo do local.Para esta declaración responsable, o aforo de referencia será o estipulado na licenza municipal.

Mesas e cadeiras

Para facilitar aos usuarios o coñecemento e constatación da porcentaxe de aforo limitado, e para garantir as distancias, tanto no interior como no exterior deberán permanecer montadas as mesas e as cadeiras correspondentes aos aforos permitidos en condicións normais, sendo inutilizadas mediante bandas ou outra sinalización as mesas e cadeiras correspondentes, e repartidas de forma proporcional, para cumprir os aforos máximos permitidos nas condicións actuais.

 

TRAZABILIDADE

Co obxectivo de facilitar este seguimento de contactos ante casos positivos de COVID-19 proponse un sistema de trazabilidade a través dun código QR propio do establecemento. A persoa titular do establecemento obterá este código QR na páxina web: https://coronavirus.sergas.gal/.

A través da aplicación da Xunta de Galicia Passcovid os usuarios do establecemento poderán rexistrar a súa presenza no mesmo mediante a captura do QR o que axudará a detectar posibles concentración de contaxios con maior rapidez.

Para aquelas persoas que non dispoñan da aplicación passcovid o local poderá dispor de QR personalizados para entregar aos usuarios e que permitan a trazabilidade destes en caso de detección de casos positivos.

VERIFICACIÓN E CONTROL

A declaración responsable da persoa titular da actividade poderá ser verificada polos distintos mecanismos de control e inspección establecidos polas autoridades competentes. A tal efecto a persoa responsable do local deberá dispor en formato físico da documentación acreditativa das superficies utilizadas para os cálculos feitos.

As medidas previstas nesta orde terán efectos a partir das 00.00 do 26 de febreiro de 2021. Malia o anterior, as medidas recollidas nos puntos quinto, en canto á obriga de dispor dun cartel, e sétimo, en canto á obriga de obter un código QR ou de dispor dun código QR personalizado, terán efectos a partir das 00.00 horas do día 5 de marzo de 2021, polo que as actuacións de control que con anterioridade se efectúen se limitarán a informar da súa exixibilidade a partir da indicada data, sen que proceda dar inicio a ningún procedemento sancionador por esta causa ata a indicada data.

 

En cumprimento dos principios de necesidade e de proporcionalidade, as medidas previstas nesta orde serán obxecto de seguimento e avaliación continua, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria

 

DOCUMENTACIÓN DE INTERESE:

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/744/Procedemento_declaracion_responsable_aforo.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-250221-1_es.html

Descargar Prodedemento Declaración responsable

 

 

  
EBC

Logo FEADER

Centro de Dia

Guía da Comarca de Verín


Solicitude de Participación

CoronaVirus
Buzón do Cidadán

IOP Definitivo

PEID 2019

PEID Definitivo

Plan Xeral de Ordenación Urbana

Sede electrónica


A un click


Biblioteca Municipal
Visor Sixpac?>