TARIFA PARA VECIÑOS EMPADROADOS
PISTA CENTRAL Con Luz 15,00 € / Hora
Sen Luz 10,00 € / Hora
FRONTÓN Con Luz 5,00 € / Hora
Sen Luz 3,00 € / Hora
ESCOLAS DEPORTIVAS 56,50 € / Tempada

TARIFA PARA NON EMPADROADOS
PISTA CENTRAL Con Luz 18,80 € / Hora
Sen Luz 12,50 € / Hora
FRONTÓN Con Luz 6,30 € / Hora
Sen Luz 3,80 € / Hora
ESCOLAS DEPORTIVAS 70,60 € / Tempada

Ordenanzas Municipais